Sponzorirajte nas

Organizacije mogu sponzorirati naš klub radi promocije sporta te zdravog i aktivnog načina života. Podržavajući nas, pomoći ćete u izgradnji i održavanju kulture bavljenja badmintonom u Zadru i šire. Vaša podrška neće samo pomoći u provođenju naših svakodnevnih aktivnosti nego će pomoći u izgradnji povjerenja i partnerstava između kolektiva, pojedinaca i sportova.

Nekoliko je mogućnosti za ostvarivanje sponzorstva/partnerstva.

  • Redovito sponzorstvo kroz financijsku podršku koja će nam omogućiti ostvarivanje naših ciljeva.
  • Partnerstvo kroz nabavu opreme/dresova za Klub i njegove članove kroz osiguravanje povoljnijih cijena.
  • Sponzoriranje naših događanja na neki drugi način, npr. osiguravanje hrane, tiskanje, pića, marketinga itd.

Shvaćamo da smo „mali“ i da smo tek na početku, ali smo posvećeni našoj misiji. Uvijek smo spremni na razgovore o mogućnostima stvaranja svijeta badmintona u Zadru.

Naši sponzori/partneri