Pravila i dužnosti članova

Pravila članstva :

 • Članarina je za mjesec dana od prvog u mjesecu do kraja mjeseca. Članarina se mora platiti do 15. u tekućem mjesecu.
 • Član kluba mora odabrati dan i vrijeme termina za tjedan. Ako netko ne može doći u određenom terminu tijekom jednog tjedna, ne može ga zamijeniti drugim terminom kojeg nije odabrao.
 • Ako član iz nekog razloga ne može nastaviti s treningom mora o tome obavijestiti klub 7 dana prije početka idućeg mjeseca. Ukoliko to ne učini još uvijek se smatra članom kluba i dužan je uplatiti članarinu.
 • Reket i loptice za igru su u vašem aranžmanu, loptice i ostale materijale za trening osigurava klub.
 • Članovi moraju biti oprezni i slijediti sve sigurnosne mjere za sebe i druge članove.
 • Članovi moraju poštivati druge članove društveno i profesionalno.
 • Članovi moraju poštivati sportsku dvoranu i sadržaje te se pobrinuti da ne uzrokuju namjerna oštećenja i da ih održavaju i organiziraju.

Dužnosti i obveze članova:

 • da biraju i budu birani u tijela Kluba
 • da budu obaviješteni o radu Kluba i njenih tijela te o materijalno-financijskom
  poslovanju
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Kluba i doprinose ostvarivanju njenih
  djelatnosti
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba i njenih tijela
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba
 • da čuvaju i podižu ugled Kluba
 • da sudjeluju u sportskim pripremama, natjecanjima i drugim aktivnostima u organizaciji Kluba
 • da se zalažu za sportske uspjehe, interese i ugled Kluba
 • da se osobno sportsko osposobljavaju i usavršavaju
 • da plaćaju članarinu
 • da čuvaju materijalna dobra i izvršavaju preuzete obveze